Kullanım Şartları

Son güncellenme tarihi 25 Eylül 2018

Lütfen The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Ltd. Şti (Şirket) tarafından işletilen 24Kitchen.com.tr’yi kullanmadan önce aşağıdaki kullanım koşullarını okuyunuz. 24Kitchen.com.tr kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili bu metnin site ziyaretçileri tarafından okunmasını ve gereklerine uyulmasını beklemektedir. 24Kitchen.com.tr’yi kullanarak, gelecekte yapılacak herhangi bir değişiklik dahil bu Anlaşmanın ("Anlaşma") bağlayıcılığını ve tüm uygulanabilir kanunlara, kurallara ve düzenlemelere ve Şirket politikaları ile Şirkete 24Kitchen.com.tr kullanımında destek sağlayan üçüncü tarafların politikalarına uyacağınızı kabul etmiş olursunuz.

24Kitchen.com.tr sitesi The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Ltd. Şti’ne aittir ve onun tarafından yayınlanmaktadır. Sitenin içeriği, tamamen ya da kısmen, 24Kitchen.com.tr’nin kendi kaynaklarından veya başka kaynaklardan sağlanmaktadır. Görüntülü, yazılı ya da sesli olan bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları kapsamında koruma altındadır.

Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunan, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site ve mobil uygulama içeriğindeki tüm materyaller yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ürünleri, Şirket’in yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz ve dağıtılamaz.

24Kitchen.com.tr'de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini ancak 24Kitchen.com.tr sitesine bağlı kaldığınız sürece kullanma hakkına sahipsiniz.

Sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken Şirket’e telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan bir lisans vermiş oluyorsunuz. Bu lisans kapsamında Şirket her tür iletiyi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, kamuya açmak ya da sunmak haklarına sahiptir. Bu haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

24Kitchen.com.tr internet sitesi üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendirmeler de sağlamaktadır. Şirket, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. 24Kitchen.com.tr veya kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Şirket’e ve The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Ltd. Şti ile bağlı iştiraklerine sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

24Kitchen.com.tr kullanıcıları forum alanlarını kullanarak başka kullanıcılarla etkileşime geçebilir, sohbet edebilir, mesaj gönderebilirler. Sitenin veya mobil uygulamanın herhangi bir alanında kullanıcının izni olmaksızın kişisel bilgileri yayınlanmaz, fakat herhangi bir sohbet anında verilen kişisel bilgiler üçüncü kişiler tarafından toplanıp kullanılabilir. Şirket’in bu tür durumlarda hiçbir sorumluluğu yoktur. 24Kitchen.com.tr internet sitesinde Şirket ayrıca kendisine bilgi toplamak veya kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim sağlamak için yeni forum alanları açabilir.

Şirket 24Kitchen.com.tr internet sitesi forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Sitede ve mobil uygulamada yer alan ve site ile mobil uygulamanın  olarak içeriği kabul edilen forum alanlarında kullanıcılar tarafından ifade edilen görüş ve düşüncelerden doğan sorumluluk; görüş ve düşüncenin sahibi olan kullanıcıya aittir. Bu nedenle Şirket’e ’ye hiçbir şekilde sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez. 

24Kitchen.com.tr internet sitesi forum alanlarını kullanırken, aşağıdaki kurallara uymak gerekmektedir:
- Diğer kullanıcıların forum alanlarını ve diğer iletişim alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemek yasaktır.

- Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası hukuka aykırı bir durum yaratan ifadeler ve bu tür eylemleri teşvik eden her tür ve şekildeki iletinin siteye eklenmesi engellenir.

- Her türlü yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik veya ahlaka aykırı bilgi ve görüntülerin site içeriğine dahil edilmesi engellenir.

- Bir başkasının gizlilik ya da yayın haklarını çiğneyen bilgi ve mesajların paylaşımı yasaktır. Ayrıca telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemeleri, uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişi ve kurumlardan önceden izin almaksızın postalamak, yayınlamak, paylaşmak yasaktır.

- Bilgisayar virüsü ve benzeri zararlı unsur içeren mesaj, yazılım, dosya vs. malzemeleri postalamak, iletmek ve paylaşmak yasaktır.

- Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme 24Kitchen.com.tr internet sitesi iletilemez, yayınlanamaz.

- Bu hizmeti kullanan herkes 24Kitchen.com.tr internet sitesinin forum alanlarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını ve tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu baştan kabul etmiş sayılır.

- Ayrıca, Şirket yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamen ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi, malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkına sahiptir. Ayrıca yasal, idari ya da resmî makamlardan gelen isteklere yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama ve paylaşma hakkını her zaman saklı tutar.

- Şirket 24Kitchen.com.tr internet sitesi yer alan malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

- Site ve mobil uygulama ziyaretçileri, 24Kitchen.com.tr internet sitesini kullanmakla, herhangi başka bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Şirket’in  sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılır.

- Bu anlaşma, Şirket tarafından herhangi bir anda önceden haber vermeksizin sonlandırılıncaya kadar geçerlidir. Anlaşmanın son bulması durumunda ve forum alanlarına erişim yetkiniz ortadan kalktığında bile forum alanlarından bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumluluklarla ilgili tüm sınırlamalar ve kabuller devam edecektir.

Şirket gizlilik haklarına önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:

- Şirket 24Kitchen.com.tr internet sitesinde kullanıcılarının kişisel bilgilerine ihtiyaç duyduğunda bunu açıkça isteyebilir. Örneğin kullanıcı, 24Kitchen.com.tr internet sitesinde bir foruma katılacaksa, kendisine adı, soyadı ve elektronik posta adresi sorulacaktır. 24Kitchen.com.tr internet sitesinin sunacağı bilgi ve hizmetler belirlenirken kullanıcılarının kişisel bilgileri dikkate alınır ve 24Kitchen.com.tr internet sitesinin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında kullanıcılara zaman zaman gerekli bilgiler verilir.

- Kişisel bilgiler ve elektronik posta adresleri kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmaz ve açıklanmaz.

- 24Kitchen.com.tr internet sitesi kullanıcı bilgisayarlarının ya da mobil cihazlarının “browser” denen web tarayıcılarının ya mobil uygulamalarının içine kimi zaman 'cookie' adındaki metin dosyası yerleştirebilir. ‘Cookie’ler, kullanıcılar hakkında asla kişisel bilgi toplamaz. Bu dosya sadece 24Kitchen.com.tr internet sitesinin kullanıcı tarafından nasıl kullanıldığı hakkındaki verilerin; 24Kitchen.com.tr internet sitesine bilerek ve özellikle verilen bilgilerle, 24Kitchen.com.tr tarafından ilişkilendirilmesini sağlar.

- 24Kitchen.com.tr internet sayfalarında yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma sonuçları, görüş ve tavsiyeler mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 24Kitchen.com.tr’nin web sayfalarında yer alan bilgiler ve doğrulukları garanti edilmemektedir ve bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Şirket ve “The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Ltd. Şti” sorumlu tutulamaz.

- Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir. Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemez.

Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa veya 24Kitchen.com.tr internet sitesini daha zenginleştirebileceğini düşündüğünüz noktalar olursa bunları bizimle paylaşabilirsiniz.