Dünyayı beslemek için beş adımlık plan

Cuma 20 Ağustos

Dünyayı beslemek için beş adımlık plan

 

Birinci Adım: Tarım Ayak İzini Dondurun

Asırlardır ne zaman daha fazla gıda üretmemiz gerekse, daha fazla çiftlik için ya ormanları keseriz ya da çayırları süreriz. Mahsul yetiştirmek için kabaca Güney Amerika büyüklüğünde bir alanı zaten temizledik. Ancak artık tarımsal genişleme yoluyla gıda üretimini artırmayı göze alamayız. Daha fazla ormansızlaşmayı önlemek, en önemli öncelik olmalıdır.

İkinci Adım: Mevcut Çiftliklerde Daha Fazla Üretin

Yüksek teknolojili, hassas tarım sistemlerini ve organik tarım tekniklerinden ödünç alınan yaklaşımları kullanarak verimi birkaç kat artırabiliriz.

Üçüncü Adım: Kaynakları Daha Verimli Kullanın

Yeşil devrim, su ve fosil yakıt bazlı kimyasalların yoğun ve sürdürülemez kullanımına dayanıyordu. Ancak ticari çiftçilik, gelişmiş sensörler ve GPS ile donatılmış bilgisayarlı traktörler kullanarak gübre ve böcek ilacı uygulamasını daha iyi hedeflemek için yenilikçi yollar bularak büyük adımlar atmaya başladı. Birçok çiftçi de su konusunda daha akıllı hale geldi ve verimsiz sulama sistemlerini yer altı damla sulama metodu gibi daha hassas yöntemlerle değiştirdi. Hem geleneksel hem de organik tarımdaki gelişmeler, suyumuzdan ve besin maddelerinden bize daha fazla “damla başına ürün” verebilir.

Dördüncü Adım: Beslenme Şeklinizi Değiştirin

Yetiştirdiğimiz mahsullerin çoğu israf olmasaydı, 2050 yılına kadar dokuz milyar insanı beslemek çok daha kolay olurdu. Bugün dünyadaki mahsullerin yalnızca yüzde 55'i insanları doğrudan besliyor; geri kalanlar ise besi hayvanları için (yaklaşık %36) kullanılıyor veya biyoyakıtlara ve endüstriyel ürünlere (kabaca %9) dönüştürülüyor. Birçoğumuz besi alanlarında yetiştirilen hayvanlardan et, süt ve yumurta tüketiyor olsak da, besi hayvanlarına verilen yemlerdeki kalorilerin sadece küçük bir kısmı tükettiğimiz et ve süte dönüşüyor. Biyoyakıtlar için gıda mahsullerinin kullanımını azaltmak, gıda mevcudiyetini arttırmaya yönelik uzun bir yol kat edebilir.

Beşinci Adım: Atıkları Azaltın

Gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler, daha küçük porsiyonlar servis etmek, yemek artıklarını yemek ve kafeteryaları, restoranları ve süpermarketleri atık azaltıcı önlemler geliştirmeye teşvik etmek gibi basit adımlar atarak israfı azaltabilirler. Gıda mevcudiyetini artırmaya yönelik tüm seçenekler arasında, atıkla mücadele en etkili yollardan biri olacaktır.

Bu makale National Geographic tarafından sağlanmıştır.